Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Nieuws Netwerk Dementie Rivierenland

Nieuwsbrief 11 - juni 2023

Dementieconsulente Helene Damen neemt afscheid

Bijeenkomsten, workshops en trainingen 2023

Nieuwsbrief 10 - december 2022

Workshop: Zingeving en levensvragen bij dementie in de praktijk

Nieuwsbrief 9 - juli 2022

Nieuwsbrief 8 - maart 2022

De nieuwsbrief komt circa twee keer per jaar uit en is vooral bedoeld voor mensen die zorg verlenen aan mensen met dementie en hun naasten. Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Mail dan naar info@dementierivierenland.nl