Bijeenkomsten, workshops en trainingen 2023

In 2023 organiseren we diverse bijeenkomsten, workshops en trainingen. 

Online lunchmeeting: Hoe gaat het in Rivierenland met de mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Voor wie: mantelzorgers, vrijwilligers, praktijkondersteuners, welzijnswerkers, zorgverleners, dementieconsulenten, mantelzorgconsulenten of andere betrokkenen bij mensen met dementie in onze regio 
Wanneer: woensdag 5 juli 12.00-13.00 uur
Waar: online via https://zoom.us/j/4917212790

Alweer voor de derde keer nodigen wij je van harte uit voor een open online lunchmeeting op 5 juli van 12.00 – 13.00 uur. We gaan dan in op de acties en de resultaten naar aanleiding van de Dementiemonitor Rivierenland 2022.

In het webinar op 15 maart 2023 schoof een bonte mengeling van mensen aan die betrokken zijn bij mensen met dementie en hun mantelzorgers in onze regio. Beleidsambtenaren, praktijkondersteuners, mantelzorgers, dementieconsulenten en anderen. Nieuwsgierig naar elkaar deelden we ervaringen, zorgen en onze vragen. Unaniem werd besloten dit een vervolg te geven.

Het onlangs verschenen rapport Dementiemonitor Rivierenland 2022 geeft een actueel inzicht in de zorgen en vragen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. In de open lunchmeeting kijken we waar we samen invloed kunnen uitoefenen, zaken kunnen aanpakken en resultaten kunnen boeken. Een exemplaar van het rapport kun je hier downloaden.

Dus, ben jij mantelzorger, vrijwilliger, praktijkondersteuner, welzijnswerker, zorgverlener, dementieconsulent, mantelzorgconsulent of op een andere manier betrokken in onze regio bij mensen met dementie? Schuif dan aan, mét je lunch. Aanmelden is niet nodig. Je volgt de lunch meeting via deze link: https://zoom.us/j/4917212790

Vragen?

  • Nancy Kwinten, Dementienetwerk Rivierenland: nancy@dementierivierenland.nl, 06-30094436
  • Anneke Krakers, Alzheimer Rivierenland: a.krakers@alzheimervrijwilligers.nl, 06-42359611

De lunchmeeting is een initiatief van de dementieconsulenten en Alzheimer Rivierenland.