Advies en praktische hulp

Advies en praktische hulp

Begeleiding bij dementie

Begeleiding bij dementie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de basisverzekering, waardoor er geen kosten of verbruik van eigen risico aan verbonden zijn. Soms kan het voorkomen dat u een eigen bijdrage verschuldigd bent. De dementieconsulenten kunnen op basis van uw situatie u hierover vrijblijvend informeren.