Recht op begeleiding

Recht op begeleiding

Voor wie

Iedereen met (een vermoeden) van dementie heeft recht op begeleiding. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan begeleiding bij dementie verzorgd worden door een dementieconsulent, praktijkondersteuner of een wijkverpleegkundige. U kunt met uw huisarts overleggen welke vorm van begeleiding het best bij u past. Uw huisarts zorgt voor een verwijzing. Naast dat de dementieconsulenten Rivierenland er voor u zijn, bieden wij ook onafhankelijke begeleiding en ondersteuning aan uw mantelzorgers.

Scholing
Aan professionals en vrijwilligers die bij u betrokken zijn, bieden wij scholing, voorlichting en coaching. Het aantal mensen met dementie groeit de komende jaren enorm. Het is daarom van belang dat steeds meer mensen in uw omgeving kennis krijgen over dementie. Door het delen van onze expertise kunnen wij hier een bijdrage aan leveren.