Onafhankelijke begeleiding en ondersteuning thuis

Netwerk Dementie Rivierenland

Dementie is een onvoorspelbare ziekte, waarbij iedereen een andere hulpvraag heeft om met de problemen die deze ziekte met zich mee brengt om te gaan. Het Netwerk Dementie Rivierenland biedt daarom ondersteuning op maat: aansluiten op het ziektestadium met alle bijkomende problemen en ervoor zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.  In de werkwijze zijn onder meer afspraken gemaakt over de vroegsignalering, het stellen van een diagnose, het opstellen van een zorgleefplan, ondersteuning en professionele regie en verhuizing naar een woonvorm wanneer thuis wonen niet meer verantwoord of wenselijk is.

De dementieconsulenten Rivierenland maken onderdeel uit van het Netwerk Dementie Rivierenland. In dit netwerk zetten professionals uit de zorg en het sociale domein zich gezamenlijk in om de zorg zo goed mogelijk te organiseren voor mensen met dementie en hun omgeving.  Dit doen we samen met Zorgcentra De Betuwe, Santé PartnersSZRZiekenhuis Rivierenland, de gemeenten in Rivierenland en Alzheimer Nederland regio RivierenlandMura ZorgadviesEerstelijns Centrum Tiel en Zorggroep Gelders Rivierenland. Zij werken samen met vele ander zorg- en welzijnsorganisaties in Rivierenland. Het Netwerk Dementie Rivierenland is onderdeel van het Programma “Samen… Oud in Rivierenland”.

Werkwijze van het Netwerk
De volledige werkwijze van Netwerk Dementie Rivierenland vindt u hier...>
Klik hier voor bijlagen en werkdocumenten bij de werkwijze. 

Op deze pagina leest u meer over het meerjarenplan 2030 van het netwerk.

Als u vragen heeft hierover, mailt u dan gerust naar info@dementierivierenland.nl

Onafhankelijke begeleiding en ondersteuning thuis

Dementieconsulenten

Als u zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen en dementie heeft, kan dat voor u en uw naasten soms een flinke opgave zijn. Welke impact hebben geheugenproblemen op uw leven? Welke hulp is er voor u en uw mantelzorgers? Hoe regelt u zorg? De dementieconsulenten Rivierenland bieden bij u thuis onafhankelijke begeleiding en ondersteuning bij dit soort vragen. Voor u én uw mantelzorgers.

Zo helpen we u om de keuzes te maken die voor nu én de toekomst de juiste zijn, zodat u zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kunt blijven wonen. Uw wensen en die van uw naasten staan hierbij centraal. Samen bespreken we wat goed gaat: wat kunt u zelf? Wat kunnen we samen?

Dementie
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementiefrontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor. Lees meer over dementie op de website van Alzheimer Nederland.