Onafhankelijke begeleiding en ondersteuning thuis

Netwerk Dementie Rivierenland klaar voor de toekomst: Meerjarenplan 2030

Hoe bereid je je als Netwerk Dementie Rivierenland het beste voor op de toekomst waarin het aantal mensen met dementie fors stijgt en het aantal mantelzorgers en zorgprofessionals relatief afneemt? Dat vraagt om een goed plan en een domeinoverstijgende samenwerking, niet alleen nu maar juist ook in de toekomst.

Samen ‘stappen naar de toekomst'
In november 2022 legde het Netwerk Dementie Rivierenland (het regieteam en het aanjaagteam) de basis voor een meerjarenplan in een bijeenkomst onder leiding van Mura Zorgadvies. Hoe zag deze bijeenkomst eruit en wat is er allemaal gedaan? De bijeenkomst bestond uit drie onderdelen:

1: Regiobeeld Rivierenland
Tot aan 2050 zal het aantal inwoners van 75 jaar of ouder stijgen met meer dan 100%. We verwachten dat het aantal mantelzorgers daalt met ongeveer 65%. We zien een forse stijging van maar liefst 248% van het te verwachten aantal inwoners met dementie. De betekent dat Rivierenland in 2050 6.880 inwoners telt met dementie. Nu zijn dit er nog circa 2.830.

2: Evaluatie van de stepped care methode
Uit de evaluatie kwam onder andere naar voren dat de werkwijze niet overal goed bekend is. Medewerkers vinden dat ze voldoende kennis hebben over dementie en ondersteuning, maar dat zij niet goed bekend zijn met hun precieze rol en functie binnen de werkwijze van stepped care.

De aanbevelingen richten zich dan ook op:

  • meer bekendheid over stepped care;
  • scholing rondom dementie;
  • coaching door de dementieconsulenten aan praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen.

3: Visievorming ‘stappen naar de toekomst’
De aanwezigen gingen samen aan de slag om een visie te ontwikkelen op ondersteuning voor mensen met dementie. Zij kregen de opdracht om een mindmap te maken waarin ‘leven met dementie’ centraal staat. De mindmap vormde de basis om het hoofddoel te formuleren. Maar welke stappen en acties zijn er nodig om deze doelstelling te halen? Drie groepen beschreven daarvoor diverse stappen en acties met als focuspunten: maatschappelijke kennis en erkenning, laagdrempelige informatievoorziening, zelfredzaamheid en een betrokken sociaal domein.

“Om het meerjarenplan succesvol in de praktijk te brengen is samenwerken tussen medisch en sociaal domein cruciaal.”

Meerjarenplan 2030: Van conceptversie naar een definitieve versie
De partners verfijnden de visie, doelen en veel ideeën. Met deze input ging Mura Zorgadvies samen met de coördinatoren van het Netwerk Dementie Rivierenland aan de slag om het meerjarenplan verder uit te werken.

Afgelopen februari vond een vervolgbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst is het uitgewerkte meerjarenplan besproken, zijn prioriteiten gesteld en is per doel besproken uit welke subdoelen dit onderwerp bestaat. Het resultaat is een meerjarenplan op A3 formaat:

Beleidsprogramma meerjarig NDR 2023 Mura DEF2

Beleidsprogramma Netwerk Dementie Rivierenland 2030 (klik voor een vergroting)

Samen aan de slag
Het realiseren van de focusdoelen en subdoelen vraagt samenwerking, afspraken, activiteiten en een planning. De volgende bijeenkomst staat in het teken van het bedenken van deze vervolgstappen.

Het Netwerk Dementie Rivierenland is onderdeel van het Programma “Samen… Oud in Rivierenland”. Meer weten? Neem contact met info@dementierivierenland.nl of Huub Creemers van Mura Zorgadvies.

Onafhankelijke begeleiding en ondersteuning thuis

Dementieconsulenten

Als u zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen en dementie heeft, kan dat voor u en uw naasten soms een flinke opgave zijn. Welke impact hebben geheugenproblemen op uw leven? Welke hulp is er voor u en uw mantelzorgers? Hoe regelt u zorg? De dementieconsulenten Rivierenland bieden bij u thuis onafhankelijke begeleiding en ondersteuning bij dit soort vragen. Voor u én uw mantelzorgers.

Zo helpen we u om de keuzes te maken die voor nu én de toekomst de juiste zijn, zodat u zo lang mogelijk prettig en veilig thuis kunt blijven wonen. Uw wensen en die van uw naasten staan hierbij centraal. Samen bespreken we wat goed gaat: wat kunt u zelf? Wat kunnen we samen?

Dementie
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast komen vasculaire dementiefrontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor. Lees meer over dementie op de website van Alzheimer Nederland.