Advies en praktische hulp

Meer informatie

Begeleiding bij dementie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de basisverzekering, waardoor er geen kosten of verbruik van eigen risico aan verbonden zijn. Soms kan het voorkomen dat u een eigen bijdrage verschuldigd bent. De dementieconsulenten kunnen op basis van uw situatie u hierover vrijblijvend informeren.

Netwerk Dementie Rivierenland
De dementieconsulenten Rivierenland maken onderdeel uit van het Netwerk Dementie Rivierenland. In dit netwerk zetten professionals uit de zorg en het sociale domein zich gezamenlijk in om de zorg zo goed mogelijk te organiseren voor mensen met dementie en hun omgeving.  Op deze site op de pagina Netwerk Dementie vindt u meer informatie.

Ontmoeten en dagbesteding
Mensen met dementie en hun mantelzorgers ervaren zinvolle daginvulling als een belangrijke vorm van ondersteuning en ontlasting. Daarom brengen de dementieconsulenten in een interactieve PDF het brede en grote aanbod van ontmoeten en dagbesteding binnen Rivierenland in kaart. Heeft u hier nog aanvullingen op, laat het ons dan weten. Wij nemen dit graag op in het overzicht.