Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland
Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Workshop rol wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners in het Netwerk Dementie Rivierenland

Deze zomer verzorgden de dementieconsulenten een workshop voor circa 35 Wijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners over hun rol in de vernieuwde dementieketen. Centraal stond hoe zij de rol als regievoerder van de cliënt kunnen vervullen, zodat mensen met dementie (indien gewenst) zo lang mogelijk thuis laten wonen, met een zo hoog mogelijke levenskwaliteit voor de persoon met dementie maar ook voor hun mantelzorgers.

Korte lijnen voor overleg
Els van de Kolk, wijkverpleegkundige bij STMR in het Team Lienden, vertelt over haar ervaringen.  “Het is heel fijn dat de lijnen nu zo kort zijn. We weten elkaar te vinden, en we hebben veel casussen behandeld tijdens de workshop. De theorie was ik grotendeels bekend mee, omdat ik bij STMR al diverse opleidingen over omgaan met dementie heb gevolgd. Als ik niet weet hoe ik de cliënt het beste kan helpen, kan ik altijd bellen met een van de dementieconsulenten. Enige tijd geleden heeft Cora Oudijk geholpen met een onvrijwillige verhuizing naar het verpleeghuis. Het was voor mevrouw niet meer verantwoord om thuis te blijven wonen, ze dwaalde ’s nachts en had geen familie waar ze op terug kon vallen. Ik heb van Cora geleerd hoe je dit, volgens de BOPZ wetgeving moet organiseren. Een volgende keer regel ik dit traject zelfstandig. 

Hometeam
We komen steeds vaker bij mensen thuis waar sprake is van beginnende dementie. We koppelen onze observaties vaak terug aan de huisarts. Een keer per maand wordt in regio Lienden en Ingen het zogenaamde ‘hometeam’ georganiseerd tussen de huisartsen en verpleegkundigen van de thuiszorgorganisaties. Hier bespreken we hoe de beste zorg aan onze cliënten kunnen geven.”

Spreken over vergeten
Bij de afsluiting van de workshop kregen alle deelnemers een boekje mee: ‘Spreken over vergeten’. Spreken over vergeten is een boekje dat mensen met dementie en hun naasten helpt na te denken over wat zij belangrijk vinden nu én in de toekomst en zo gespreksthema's biedt voor cliënten, hun naasten en hun zorgverleners. U kunt het boekje ook downloaden of bestellen op http://www.sprekenoververgeten.nl/

Presentatie
Klik hier om de presentatie van de workshop te downloaden. Heeft u vragen of dilemma’s over de zorg voor uw cliënt met dementie? U kunt altijd contact opnemen met een van de dementieconsulenten.

 Workshops dementie en psychiatrie en wet en regelgeving rondom dementie
In november 2019 organiseren de dementieconsulenten twee workshops over:

  • Dementie en psychiatrie
  • Wet en regelgeving rondom dementie 

De uitnodiging volgt binnenkort! Stuur een email naar info@dementierivierenland.nl als u de uitnodiging wilt ontvangen.