Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland
Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Evenementen en bijeenkomsten

September

21 september 2019
Wereld Alzheimerdag

25 september 2019
Beweegmarkt vindt plaats van 13.30 tot 16.30 uur  i.v.m. wereld Alzheimer dag, in samenwerking met de gemeente en diverse sportverenigingen. Deze markt is Wijkcentrum Westroijen/sportplaza. Er zijn demonstraties, informatie tafels en er is een wandeling. Dit alles waar Alzheimer cliënten evt .samen met hun partners aan kunnen deelnemen maar ook alle andere ouderen. Klik hier voor meer informatie en contactgegevens.

 November

4 tot en met 9 november :
Week van de Mantelzorg West Betuwe
Van 4 t/m 9 november is de Week van de Mantelzorg in gemeente West Betuwe. In dit kader heeft Welzijn West Betuwe heeft i.s.m. het Netwerk Geriatrie een programma samengesteld rondom het thema respijtzorg.

Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag en jarenlang voor hun naaste. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen van de zorg. Maar dat is alleen mogelijk als zij die zorg op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Respijtzorg biedt die mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.  

 Op dinsdag 5 november van 17.00-20.00 uur willen we met elkaar onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in West Betuwe. Na afloop ontvangen alle aanwezigen een overzicht van het aanbod van respijtzorg in gemeente West Betuwe.

 Locatie: Dorpshuis de Poort Herwijnen

5 en 28 november 13.00 - 17.00 uur
Workshop Wet en regelgeving rondom  dementie & workshop dementie en onbegrepen gedrag.
Meer informatie en aanmelden klik hier

19 november 2019
Bijeenkomst over de Wet zorg en dwang 
Meer informatie en aanmelden

Januari (datum ntb)
Samenwerken in het zorgnetwerk rondom een thuiswonende oudere
Meer informatie