Tiel stapje voor stapje dementievriendelijk

In de gemeente Tiel wordt gewerkt aan de hand van een plan om de gemeenschap
Dementievriendelijk te maken. Een regiegroep en een klankbordgroep bewaken het
programma en de acties. Joep Koch, belangenbehartiger bij Alzheimer Nederland vertelt wat voor initiatieven er allemaal lopen.

Joep: “Een belangrijk onderwerp is het ondersteunen van mensen met dementie en
mantelzorgers bij arbeidsmigranten. Een aparte werkgroep heeft daar een breed overleg over opgestart. Er zijn nog veel drempels om toegang tot zorg en ondersteuning te krijgen bij deze groep. Inmiddels zijn er in de Turkse en Molukse gemeenschap informatieavonden gehouden, met een goede opkomst. Het is belangrijk dat dit onderwerp breed onder de aandacht gebracht wordt.

Verder binnenkort een brief verzonden aan alle Tielse verenigingen, clubs en organisaties, waarin we hen vragen al doen of kunnen bijdragen om Tiel dementievriendelijk te maken. Dat is een brede uitnodiging om initiatieven die er zijn te delen en mogelijkheden te vinden om breder op te pakken.

Ten slotte wil de gemeente Tiel in het najaar weer de Landelijke Dementievriendelijk scan van gemeenten van Alzheimer Nederland herhalen om de voortgang in kaart te brengen en verdere prioriteiten te stellen in haar voornemen om een dementievriendelijke gemeente te worden.”