Onderzoek van Mura Zorgadvies naar behoefte dagactiviteiten voor mensen met dementie in Culemborg en Tiel

Van de mensen met de diagnose dementie woont het overgrote deel thuis. Mensen met dementie geven aan dat hun kwaliteit van leven verbetert wanneer zij zich nuttig voelen, plezier beleven aan activiteiten en sociale contacten kunnen onderhouden. Deelname aan dagactiviteiten draagt hieraan bij en heeft niet alleen positieve effecten op de ouderen met dementie, maar zeker ook op hun mantelzorgers.

Om het aanbod aan dagactiviteiten in de toekomst beter aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van mensen met dementie, hebben de gemeenten Culemborg en Tiel subsidie aangevraagd -en toegekend gekregen- bij ZonMw. Samen met partijen in het veld en ouderenvertegenwoordigers gaat Mura  Zorgadvies onderzoek doen naar de behoefte aan (nieuwe) dagactiviteiten en mogelijkheden om bestaande voorzieningen beter te benutten. Lees hier meer over het onderzoek. 

Mura zoekt inwoners met dementie en zorgprofessionals voor interviews en voor eenmalige deelname van een groepsgesprek om samen de mogelijkheden en wensen te bespreken. Interesse? Neem dan contact op met Huub Cremers via huubcreemers@mura.nl

Aan welke dagactiviteiten hebben mensen met dementie behoefte in Culemborg en Tiel? - Mura