Indrukwekkende en bomvolle startbijeenkomst dementievriendelijk Culemborg

1 op de 5 mensen krijgt dementie! Een goede reden om Culemborg dementievriendelijk te maken. Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met dementie en hun naasten zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. 

De startbijeenkomst Culemborg dementievriendelijk vond plaats op maandag 30 mei. Meer dan 70 mensen uit alle lagen van de bevolking volgden een indrukwekkend programma. Indringende liederen en presentaties over dementie, wisselden af met persoonlijke gesprekken tussen de deelnemers over hoe zij hun leven zouden willen leiden en benaderd worden als ze geconfronteerd worden met dementie. Ook werd aan iedereen de vraag gesteld wie zich actief wil gaan inzetten om van Culemborg een dementievriendelijke gemeenschap te maken. Er hebben zich 33 mensen hiervoor aangemeld, zoals ondernemers, medewerkers uit welzijn en zorg, politici of wijkbewoners. De opbrengst van de avond is door veelzeggende tekeningen en uitdrukkingen van deelnemers in beeld gebracht.

De huidige werkgroep Culemborg dementievriendelijk bereidt nu de vervolgstappen voor die nodig zijn om te komen tot een Culemborg breed programma Culemborg Dementievriendelijk!

Wil u ook een actieve rol spelen? Dn kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar P.oostrum@culemborg.nl met als onderwerp: IK DOE MEE AAN EEN DEMENTIEVRIENDELIJK CULEMBORG!