Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Workshop voor POH-ers en Wijkverpleegkundigen over wetgeving Zorg en Dwang 

Meer leren over de Wet Zorg en Dwang tijdens de workshop op maandag 27 september.

De Wet Zorg en Dwang geldt ook in de thuissituatie. Er zijn wettelijke kaders, maar er is nog steeds veel onduidelijk. Inga Melsert, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie bij SZR zal de wettelijke kaders aanreiken. Er wordt nog steeds met regelmaat in de 2e kamer over deze wet gesproken.

Tijdens de workshop gaan we zoeken naar grenzen; wat  kan wel en wat niet, onder welke voorwaarden enzovoorts. Er is ruimte voor casuïstiek bespreking. De casus kan vooraf geanonimiseerd worden gestuurd aan Inga Melsert via imelsert@szr.nl.

De workshop is in 2020 één keer gegeven. Corona heeft ervoor gezorgd dat we nu pas toe zijn aan een herhaling. We gaan deze workshop opnieuw geven met inachtneming van de dan geldende RIVM maatregelen op locatie.

Deze vindt plaats op maandag 27 september van 13.30 – 16.00 uur, in locatie de Pluk in Geldermalsen. Kosten zijn € 25,00. Je kunt je hier aanmelden.