Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Ondersteuning Alzheimer Nederland aan gemeenten 

Zorgstandaard dementie.

In Nederland zijn afspraken gemaakt over goede zorg bij dementie. Dit is beschreven in de zorgstandaard dementie. De zorgstandaard wijst de weg in de hulp en zorg bij dementie. Organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met dementie hebben samen de zorgstandaard gemaakt. Zoals huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, casemanagers, zorgverzekeraars en welzijnsorganisaties. Ook gemeenten dragen een steentje bij. Bij Alzheimer Nederland zijn per gemeente belangenbehartigers aangewezen om hen te ondersteunen bij het werken naar een ‘dementievriendelijke gemeente’. 

Coby Langendijk is belangenbehartiger voor de gemeenten Buren en Culemborg: “Wij kunnen gemeenten bijvoorbeeld helpen met het samen invullen van de dementiescan. De uitkomsten geven waardevolle informatie om de aandacht voor omgaan met dementie te versterken, en de resultaten te vergelijken met andere gemeenten in Nederland. We herhalen het invullen van de scan regelmatig, om te zien of er vorderingen of ontwikkelingen zijn in de gemeenten. Ook onderhouden we contacten met partijen in de gemeente, denk aan welzijnsorganisaties, dementienetwerken, Alzheimer cafés/trefpunten, migrantenorganisaties of het Odensehuis in Culemborg.” Doel daarvan is bewustwording en netwerkcontacten met elkaar in verbinding te brengen..

 In de regio Rivierenland zijn een aantal (vrijwilligers) actief, die in de rol van belangenbehartiger contact met de gemeente onderhouden. Zij houden contact met en ondersteunen de -politieke of beleidsmatige- vertegenwoordigers van de gemeente. 

 Dat zijn:

a. Joep Koch:  Tiel + Neder-Betuwe
b. Ton Ebben:  Druten 
c. Jelle Gotjé:  West Maas en Waal en West Betuwe
d. Coby Langendijk: Buren en Culemborg
e. Jaco Melse: bestuurslid regio Alzheimer Nederland en onderhouden contacten provincie Gelderland 

 Meer informatie over de zorgstandaard vind je op zorgstandaarddementie.nl.

Meer informatie over de belangenbehartigers van Alzheimer Nederland vind je hier.