Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Workshop voor POH-ers en wijkverpleegkundigen: omgevingsgerichte zorg voor mensen met dementie

Kijken door de ogen van iemand met dementie. Zo sluit je beter aan bij hun belevingswereld.

Waar je ook komt: de omgeving is afgestemd op mensen met gezonde hersenen. Medewerkers, familie en vrijwilligers, niet op degenen met beschadigde hersenen: de mensen met dementie. In een ‘normale’ omgeving kunnen zij niet goed functioneren en daardoor meer dement lijken dan ze eigenlijk zijn. Tijdens deze scholing wordt gekeken hoe gunstig of ongunstig de omgeving is. Denk hierbij onder meer aan communicatie, inrichting, dagstructuur en dagbesteding.

 In deze scholing gaat Caroline van Gessel in op:

Gezonde hersenen versus beschadigde hersenen in de praktijk. Hierdoor word je bewust van gunstige en ongunstige factoren in de omgeving van mensen met dementie. Ook krijg je handreikingen om de omgeving met elkaar te verbeteren.

Kijken door de ogen van de persoon met dementie. Je leert hierdoor beter aan te sluiten bij de mogelijkheden van mensen met dementie.

De workshop wordt gegeven door Caroline van Gessel, projectmedewerker dementie bij Zorgcentra De Betuwe. De workshop vindt plaats op 14 oktober 2021 van 14.00 tot 16.00 uur, locatie de Pluk in Geldermalsen. 

 Kosten zijn € 25,00. Je kunt je hier aanmelden.