Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Gemeente Tiel maakt werk van dementie

Anneke Krakers overhandigt de focusbrief aan wethouder Ben van Hees. Ook aanwezig van de gemeente Tiel is Joost Den Biggelaar en van Alzheimer Nederland Josephine Lambregts.

Wethouder Ben van Hees van de gemeente Tiel heeft in mei de Focusbrief Dementie in ontvangst genomen, virtueel uit handen van Anneke Krakers, voorzitter van Alzheimer Rivierenland. 

De Focusbrief van Alzheimer Nederland bevat vijf concrete aandachtspunten voor het verder vormgeven van gemeentelijk dementievriendelijk beleid. De vijf focuspunten gaan over wonen, meedoen, gezien en begrepen worden, de ondersteuning van mantelzorgers en het organiseren van professionele zorg voor mensen met dementie. 

In zijn reactie onderstreepte wethouder Ben van Hees het belang van dementievriendelijk beleid, met het oog op de verwachte toename van het aantal mensen met dementie in de komende jaren. 

Tiel is de eerste gemeente in de regio Rivierenland die aan de slag gaat met de Focusbrief van Alzheimer Nederland. In maart 2020 is een convenant getekend tussen de gemeente Tiel en Alzheimer Rivierenland. Daarna zijn er al veel stappen gezet op weg naar een dementievriendelijke gemeente.