Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

80-plussers in Culemborg blijven in 2030 langer zelfstandig

Proeftuin helpt Culemborgse ouderen langer zelfstandig te blijven.

Ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Ook voor gemeenten is dat gunstig, want het alternatief - intensieve zorg in een verpleeghuis - is kostbaar. Daarnaast zijn er nog vraagstukken omtrent vergrijzing en ‘zorg-implosie’. Zorgcentra De Betuwe en Carante Groep startten samen hun zoektocht naar een integrale oplossing voor deze vraagstukken. Met als resultaat een uniek project in Culemborg: de Proeftuin Het Thuisleven Ondersteund Culemborg.   

Uniek project 
Een team van innovatieadviseurs, behandelaars uit de zorg, ondernemers uit diverse branches, technical consultants en bestuurders van zorginstellingen ontwikkelde een ondersteunend systeem: een Proeftuin. De Proeftuin is een combinatie van zorg, welzijnsinitiatieven, het informele netwerk en (commerciële) dienstverlening met een centrale coördinatie door de Zorgcentrale. Deze onderdelen kunnen elkaar versterken. “We bouwen ons beeld van de zorg in 2030 na in het hier en nu. Vervolgens kijken we wat werkt en wat niet. Wat is er nodig om zelfstandig te blijven wonen? Welke techniek is er al en wat moet nog ontwikkeld worden? Kortom: Hoe zou een zorgorganisatie er in 2030 uit moeten zien?”, vertelt Franka Dinnissen, kwaliteitsverpleegkundige bij Zorgcentra De Betuwe en een van de onderzoekers. 

Deelname ouderen
Er werken een aantal ouderen uit Culemborg mee aan dit project. Deze ouderen geven door middel van interviews inzicht in de behoeften van een 80-plusser. Wat is nodig om langer zelfstandig en zelfredzaam te zijn? “We zijn met ouderen in gesprek gegaan over de invulling van de Proeftuin. Zij vertellen ons hoe hun dagelijks leven eruitziet. Wij stellen vragen, zoals: Waar helpt uw familie u bij? Waar doet u boodschappen? Welke vrijetijdsbesteding heeft u? Hoe gaat u naar de huis- en tandarts? Kan ik u helpen met de brief die u van de huisarts heeft gekregen? Gebruikt u het openbaar vervoer en waarom wel of niet? Zijn er op de dag zaken die moeizaam gaan? Welke verbeteringen kunnen u helpen?”, licht Dinnissen toe. 

Netwerk inzetten 
Een sleutelrol is weggelegd voor het netwerk van ouderen, zoals de buurvrouw, de thuiszorg en eventuele kinderen. Ook de supermarkt, de bibliotheek, de huisarts, tandarts en zelfs de kapper kunnen een rol spelen bij het ondersteunen van een oudere. Als iedereen uit het netwerk een klein stukje zorg toevoegt, is er minder formele zorg nodig. Ook het netwerk heeft profijt van goede afstemming: een supermarkt kan misschien meer omzetten door beter in te spelen op de behoeften van ouderen en de bibliotheek krijgt meer leden op leeftijd als de grote-letter-boeken voortaan dichter bij de ingang staan.

Heel Culemborg helpt mee
Iedereen die een rol vervult in het netwerk van een oudere kan helpen om deze bijzondere Proeftuin succesvol te maken. Daarom hebben de onderzoekers van Carante en Zorgcentra De Betuwe medewerking gezocht met uiteenlopende organisaties, bedrijven en personen. De initiatiefnemers van de Proeftuin weten het immers zeker: Als we niets doen, wordt de zorg in 2030 onbetaalbaar. In 2019 had Culemborg al een miljoenentekort op de begroting in de sociale sector. Door vergrijzing dreigt het zorgsysteem te imploderen: het aantal ouderen verdubbelt binnen 20 jaar, terwijl het aantal mensen dat hen kan verzorgen juist afneemt. “We hopen in deze proeftuin tot een integrale oplossing te komen”, sluit Dinnissen af. En de 80-plusser? Die heeft binnenkort meer vriendelijke gezichten om zich heen dan ooit!

Meer informatie? 
Wil je meer weten of deze proeftuin? Neem dan gerust contact op met Franka Dinnissen via thuislevenondersteund@stzdb.nl.