Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Regiegroep dementievriendelijk Tiel

Afgelopen mei vertelden we u al over de oprichting van de regiegroep Dementievriendelijk Tiel. De regiegroep bestaat uit een stuur- en een klankbordgroep. Onze bijeenkomsten vinden door de coronamaatregelen nog steeds digitaal plaats. Gelukkig zijn we op deze manier wel in staat om contact te hebben.

Het vullen van de Dementiescan Tiel 2020 is klaar. Met deze scan krijgen we inzicht hoe dementievriendelijk onze gemeente nu is. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze gemeente nog dementievriendelijker wordt. Door elk jaar de scan opnieuw in te vullen, zien we hoe de resultaten van onze activiteiten zich ontwikkelen. 

De stuurgroep maakt op korte termijn een planning. Het doel van deze planning is om in 2025 Tiel als dementievriendelijk gemeente te kunnen bestempelen. We proberen dit zelfs al in 2023 te realiseren.  

We maakten een overzicht van alle organisaties die betrokken zijn op het gebied van dementie in Tiel. De klankbordgroep heeft als taak om deze organisaties actief te informeren en te betrekken in onze activiteiten. Daarnaast haalt de klankbordgroep signalen op zodat we kunnen bijsturen als dit nodig is.

Begin 2021 starten we met het inhoudelijk invullen van de activiteiten om onze gemeente dementievriendelijk te maken. Ik hoop u hier binnenkort verder over te informeren. 

 Namens de regiegroep Dementievriendelijk Tiel, 

 Annette Groenveld 
Secretaris regiegroep Dementievriendelijk Tiel 
AGroenveld@Tiel.nl