Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Ontwikkelingen Zorgstandaard Dementie

De Zorgstandaard Dementie beschrijft wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. Samenhangend, persoonsgericht en integraal. Er staan veel waardevolle adviezen en aanbevelingen in. Vanuit de zorgstandaard nemen we in het Netwerk Dementie Rivierenland een aantal aanbevelingen over, die worden geadviseerd passend binnen het dementietraject. Dit wordt beging 2021 uitgewerkt en gedeeld met de andere aangesloten zorgorganisaties uit het netwerk. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als casemanagement of vroeg-diagnose, bij de niet pluisfase. Er staan heel veel waardevolle aanbevelingen in, maar het moet wel overzichtelijk blijven. Zo wordt jaarlijks een verbeterplan gemaakt waar deze aanbevelingen uitgewerkt worden. Hiermee bieden we de professionals een handreiking in de zorg voor mensen met dementie en helderheid over de werkwijze binnen de dementiezorg binnen de regio. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wilt u intussen meer weten over de Zorgstandaard Dementie? Kijk dan op www.zorgstandaarddementie.nl