Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Hoe werkt de Wet Zorg en Dwang

De Wet Zorg en Dwang (Wzd) gaat uit van het principe ‘Nee, tenzij’. De zorg voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden, tenzij het niet anders kan. Als het niet lukt om vrijwillig alternatief te vinden, moet de zorgorganisatie een stappenplan doorlopen, waarbij de situatie goed wordt geanalyseerd, alternatieven in een multidisciplinair team worden bekeken en (externe) deskundigheid wordt ingeschakeld om mee te denken. Inga Melsert, specialist ouderengeneeskunde bij SZR, en lid van het aanjaagteam van het Netwerk verzorgde in september een workshop voor zorgprofessionals over deze wet. Heeft u interesse in een deze workshop? Stuur dan een bericht aan info@dementierivierenland.nl

U kunt de presentatie van de workshop en het stappenplan hier lezen.