Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Zorgstandaard Dementie 2020

Bernadette van der Hoff is werkzaam als praktijkondersteuner bij Het Eerstelijns Centrum Tiel (ECT Tiel). Zij heeft vanuit de beroepsvereniging voor Praktijkondersteuners (NVvPO), bijgedragen aan de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020. Bernadette: “Steeds meer ouderen met dementie komen in beeld bij de eerstelijnszorgverleners en blijven langer onder de zorgverantwoordelijkheid bij de huisarts. De nieuwe zorgstandaard is een instrument die de POH/PVK, de dementieconsulent en of de wijkverpleegkundige handvatten biedt. Men heeft de zorg rondom de persoon met dementie  beschreven, van vroeg-signalering tot en met opname in een beschermde woonvorm. Doelstelling hierbij is dat het voor de persoon met dementie helder is wie de zorg levert, maar dat de standaard dit  ‘open’ houdt hoe en wanneer en wie welke zorg levert, mits er binnen de regio hierover afspraken gemaakt zijn.” 

Binnen de nieuwe standaard is er gekozen om te komen tot een set met zowel uitkomstindicatoren als proces- en structuurindicatoren. Deze keuze is gemaakt omdat het inzicht geeft in de belangrijkste aspecten van het proces en de structuur en om de uitkomsten van de zorg en ondersteuning te kunnen verklaren. Met behulp van deze indicatoren is het mogelijk binnen de regio indicatoren te kiezen waarmee men streeft naar een gezamenlijke verbetering van de zorg van dementie.

Binnen het Netwerk Dementie Netwerk wordt momenteel onderzocht welke aanbevelingen we binnen de regio op gaan pakken en hoe we dat gaan uitrollen.  We houden u op de hoogte.

U leest hier meer over de nieuwe Zorgstandaard.