Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Workshop wetgeving Zorg en Dwang voor POH-ers en Wijkverpleegkundigen verplaatst naar dit najaar  

De Wet Zorg en Dwang geldt nu ook in de thuissituatie. Er zijn wettelijke kaders, maar er is nog veel onduidelijk. Inga Melsert, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie bij SZR zal de wettelijke kaders aanreiken. Echte duidelijkheid over deze wet zal in de praktijk moeten komen.

Tijdens de workshop gaan we zoeken naar grenzen; wat  kan wel en wat niet, onder welke voorwaarden enzovoorts. Er is ruimte voor casuïstiek bespreking. De casus kan vooraf geanonimiseerd worden gestuurd aan Inga Melsert via imelsert@szr.nl

De workshop zou plaatsvinden in juni, maar is vanwege corona niet doorgegaan. We willen deze workshop opnieuw, met inachtneming van de RIVM voorschriften, organiseren op locatie.

De workshop vindt plaats dinsdag 1 september en woensdag 9 september van 13.30 – 16.00 uur. De locatie is nog niet bekend, deze volgt nog. Kosten zijn € 25,00.

Je kunt je hier aanmelden.