Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Netwerk Tiel startklaar voor OZOverbindzorg

Welke zorgprofessional herkent dit niet?

  • Ik heb niet altijd goed in kaart wie er betrokken zijn bij de patiënt.
  • Ik ben onvoldoende op de hoogte van wat de andere professional heeft gedaan bij de patiënt.
  • De bereikbaarheid van bepaalde disciplines is niet zo goed.
  • De informatieoverdracht tussen betrokkenen verloopt stroef. Ik mis bijvoorbeeld regelmatig een terugkoppeling.
  • Ik mis de cliëntenmap waarin alle professionals hun verslaglegging deden.


Deze en andere knelpunten werden tijdens de online startbijeenkomst OZOverbindzorg voor netwerk Tiel op maandagavond 25 mei voorgelegd. Meer dan vijftig professionals uit zorg en sociaal domein namen deel. En wat bleek? Veel herkenning! En dat terwijl dit soort knelpunten kunnen worden voorkomen. Hoe? Met OZOverbindzorg!

Lees verder >>