Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland
Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Terugblik en vooruitblik Netwerk Dementie Rivierenland

Met een enthousiast team van professionals hebben we afgelopen jaar gewerkt aan de versterking van het Netwerk Dementie Rivierenland. En dat is hard nodig, want er is nog steeds een stijging van het aantal mensen met dementie. Daarnaast wordt ook de zorgvraag steeds complexer. We hebben ons ingezet om meer duidelijkheid te verschaffen aan de professionals in de regio in deze nieuwe werkwijze.

Een belangrijke rol bij de diagnose is weggelegd bij de huisartsen en de begeleiding ligt steeds meer de praktijkondersteuners (POH-ers) en wijkverpleegkundigen. Dementieconsulenten begeleiden de cliënten met een complexe zorgvraag en zijn vraagbaak voor POH-ers en wijkverpleegkundigen. De dementieconsulenten organiseerden workshops over de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden binnen het netwerk. Thema’s als onbegrepen gedrag bij dementie of vernieuwde wetgeving kwamen ook aan bod in de workshops voor POH-ers en Wijkverpleegkundigen. Ook organiseerden we intervisiebijeenkomsten voor Specialisten Ouderengeneeskunde en huisartsen. Voor de professionals ontwikkelden we ook de Wegwijzer Dementie, een hulpmiddel die inzicht verschaft over de zorg rondom dementie.

Daarnaast werden het afgelopen jaar de eerste stappen gezet in de samenwerking met de gemeenten.

Hoe verder
2020 staat in het teken van het versterken van het Netwerk, georganiseerd rondom de cliënt. De samenwerking met organisaties onderling en de aansluiting met gemeenten wordt verder vormgegeven. Daarin delen wij één gezamenlijk belang: goede zorg voor de cliënt in onze regio. Thema’s waar we verder mee aan de slag gaan zijn bijvoorbeeld een goede overdracht naar intramurale zorg. In de regio heeft het oplossen van het beddentekort veel aandacht.

Daarnaast gaan we aandacht vragen voor de mogelijkheden van zorgtechnologie. We gaan cliënten en organisaties helpen de weg te vinden in zorgtechnologie die aangeboden wordt, zodat cliënten langer  comfortabel en veilig zelfstandig kunnen wonen. Ten slotte organiseren we ook dit jaar een aantal workshops en bijeenkomsten om de professionals te blijven scholen op diverse thema’s. Ook via e-learning krijgen  professionals dit jaar scholing. De aankondiging voor de eerste workshop vind je in deze nieuwsbrief.