Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland
Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Symposium dementievriendelijk Tiel succes

Op 6 maart nam Truus Vermeulen na 30 jaar afscheid als voorzitter van Alzheimer Nederland afdeling Rivierenland. Dat deed ze tijdens het symposium Dementievriendelijk Tiel.

De zaal was tot de laatste stoel bezet. Meer dan 125 gasten waren er getuige van hoe wethouder van Tiel, Carla Kreuk en Anneke Krakers, de huidige voorzitter van Alzheimer Rivierenland, samen het convenant tekenden. Hiermee gaven ze het startsein tot allerlei activiteiten en initiatieven die ertoe leiden dat mensen met dementie in Tiel de aandacht en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

In het convenant staat onder andere dat partijen zich inzetten voor het bespreekbaar maken van dementie. Voor het creëren van meer begrip voor én het geven van een stem aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. En ervoor zorgen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers en/of naasten kunnen blijven meedoen in de samenleving.

Een belangrijke tool die zal worden ingezet is het aanbod van gratis online trainingen op de website van Samendementievriendelijk. Inmiddels hebben de eerste ambtenaren van de gemeente Tiel zelf deze training gevolgd. Een deelnemer: “4 filmpjes met hele herkenbare situaties met duidelijke vragen. En hele goede tips als “spreek duidelijk en langzaam, gebruik korte, eenvoudige zinnen en kijk vriendelijk”.

Wethouder Kreuk in haar bevlogen toespraak: “Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. Daarmee wordt dementie in de toekomst volksziekte nummer één. De verwachting is dat het aantal inwoners met dementie in Tiel stijgt van 580 op dit moment naar ruim 850 in 2030. Het is dan ook hoog tijd om in Tiel meer aandacht te vragen voor dementie en de ingrijpende gevolgen van deze ziekte.”.

De wethouder kreeg van Truus Vermeulen de Alzheimer pin opgespeld als aanmoediging.

Als volgende stap zullen de gemeente Tiel en Alzheimer Rivierenland een regieteam samenstellen van betrokken Tielenaren die activiteiten die bijdragen aan een Dementievriendelijk Tiel, zullen aanjagen en monitoren. Al tijdens het symposium hebben zich tien mensen aangemeld voor het regieteam.

Als afsluiting van het zeer geslaagde symposium werd Truus Vermeulen nog een keer in het zonnetje gezet in een toespraak van Anneke Krakers, haar opvolgster. Krakers: “Je bent er trots op dat je al die 30 jaren het nooit alleen hebt hoeven doen. Je hebt altijd mensen om je heen gehad die het samen met jou hebben gedaan. Loyale mensen die op hun beurt trots waren op jou als hun voorzitter. Truus, dankjewel dat ik je opvolger mag zijn. Je bent een groot voorbeeld voor mij. Ik hoop net als jij later te kunnen zeggen dat ik het nooit alleen heb hoeven doen.”

Voor meer informatie: Anneke Krakers, 06-42359611 of a.krakers@alzheimervrijwilligers.nl