Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland
Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Eerste ervaringen met OZOverbindzorg

“Je krijgt de patiënt én zijn netwerk echt beter in beeld”

Sneller en eenvoudiger met elkaar communiceren maar ook met de patiënt en mantelzorger, dat is het doel van de pilot OZOverbindzorg. De netwerken rondom drie huisartsenpraktijken in Lienden, Culemborg en Ophemert, waaronder praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, apothekers en welzijnswerkers, testen of OZOverbindzorg een passend communicatieplatform is voor regio Rivierenland. Deelnemer Kim van Wordragen, wijkverpleegkundige van regionale zorgorganisatie SZR, is enthousiast over de nieuwe manier van samenwerken via het platform. Mura Zorgadvies sprak met haar over de eerste ervaringen.

Lees dit artikel verder op www.mura.nl