Sleutelfiguren in gesprek over dementie met mensen met niet-westerse migratieachtergrond 

Een bijeenkomst voor Marokkaanse vrouwen in Tiel eind november over dementie. Een van de bijeenkomsten die de nieuw getrainde ‘sleutelfiguren’ in Tiel organiseren voor hun achterban. Een van de sprekers, een Marokkaanse vrouw die jaren gezorgd heeft voor haar vader spreekt de groep toe. “Ik heb voor dit onderwerp deze ochtend mijn sluier van schaamte afgedaan. Ik vraag jullie dit ook te doen om samen over dit onderwerp te praten. Een moeilijk onderwerp voor onze cultuur.” De sluier van schaamte verdween bij vele vrouwen. Verhalen, ervaringen en emoties werden volop gedeeld en er werden veel vragen gesteld.

Sleutelfiguren
Deze bijeenkomst is een van de vele bijeenkomsten gehouden voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Het is een onderdeel van het Landelijke VWS programma Samen Ouder Worden. In Tiel is voor dit onderwerp gekozen. Verschillende zogeheten sleutelfiguren (vrouwen en mannen) uit de Molukse, Turkse en Marokkaanse gemeenschappen zijn getraind om dit onderwerp bespreekbaar te maken bij hun achterban. Ze vormen een brug tussen de gemeenschappen en de zorg/ondersteuning. Door hen worden mensen bereikt die normaal niet bereikt worden.

Onbekende ziekte
Dementie komt bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond 3 tot 4 keer vaker voor dan bij autochtone Nederlanders. Toch blijkt dementie voor veel migranten nog steeds een onbekende ziekte. Vergeetachtigheid en andere klachten worden veelal gezien als onderdeel van het ouder worden. Worden de klachten erger, speelt schaamte vaak een rol en wordt het vaak binnenshuis gehouden. De overbelasting bij mantelzorgers is in deze groepen erg hoog. Uit onderzoeken blijken ook hulpverleners symptomen van dementie bij deze groepen niet altijd te herkennen. Het niet op woorden komen valt niet snel op als iemand de taal al niet goed sprak. De gebruikelijke testen zijn niet cultuursensitief en sluiten niet altijd aan bij de beleving van deze oudere. Als men al naar de huisarts gaat, wordt de diagnose dementie dan ook beduidend minder vaak gesteld dan bij autochtone Nederlanders. Binnen de zorg is er nog veel te doen op het gebied van cultuursensitieve zorg en ook passende zorg.

Cultuur sensitieve zorg
Binnen gemeenschappen blijkt een grote behoefte te zijn aan kennis over dementie, over het omgaan met dementie en het bespreekbaar ervan maken met elkaar. Behoefte aan kennis over aanbod en mogelijkheden, behoefte aan cultuur sensitieve zorg. Immers, mensen met dementie gaan terug in de tijd, naar hun eigen taal, waardoor zij snel angstig en gedesoriënteerd kunnen raken.

Meer weten?
Hoeveel mensen met dementie en een niet westerse migratieachtergrond zie jij eigenlijk? Laten we met elkaar optrekken op dit thema. De Tielse sleutelfiguren zijn onmisbaar in deze. Wil je meer informatie hierover of in contact komen met een van de sleutelfiguren? Neem dan contact op met Lieke Bos, MantelzorgNL programma Samen Ouder Worden: L.bos@mantelzorg.nl 06-57884676 of Annette Groenveld, Gemeente Tiel, secretaris dementievriendelijk Tiel: AGroenveld@tiel.nl

Via deze link lees je nog een mooi interview en een reportage van de NOS over Dementie bij oudere migranten. 

Hier lees je een interview op nu.nl over de zorgen rondom dementie bij de snel groeiende groep oudere migranten.