Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Nieuws van Netwerk Dementie Rivierenland

Nieuwsbrieven Netwerk Dementie Rivierenland

Workshop: Zingeving en levensvragen bij dementie in de praktijk

Nieuwsbrief 9 - juli 2022

Nieuwsbrief 8 - maart 2022

Nieuwsbrief 7 - december 2021

De nieuwsbrief komt circa 4 keer per jaar uit en is vooral bedoeld voor mensen die zorg verlenen aan mensen met dementie en hun naasten. Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Mail dan naar info@dementierivierenland.nl