Samen... oud in Rivierenland
Samen... oud in Rivierenland

Netwerk Dementie Rivierenland

Dementie is een onvoorspelbare ziekte, waarbij iedereen een andere hulpvraag heeft om met de problemen die deze ziekte met zich mee brengt om te gaan. Het Netwerk Dementie Rivierenland biedt daarom ondersteuning op maat: aansluiten op het ziektestadium met alle bijkomende problemen en ervoor zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.  In de werkwijze zijn onder meer afspraken gemaakt over de vroegsignalering, het stellen van een diagnose, het opstellen van een zorgleefplan, ondersteuning en professionele regie en verhuizing naar een woonvorm wanneer thuis wonen niet meer verantwoord of wenselijk is.

De dementieconsulenten Rivierenland maken onderdeel uit van het Netwerk Dementie Rivierenland. In dit netwerk zetten professionals uit de zorg en het sociale domein zich gezamenlijk in om de zorg zo goed mogelijk te organiseren voor mensen met dementie en hun omgeving.  Dit doen we samen met Zorgcentra De Betuwe, Santé Partners (STMR), SZR, Ziekenhuis Rivierenland, de gemeenten in Rivierenland en Alzheimer Nederland, regio Rivierenland, Mura Zorgadvies, Eerstelijns Centrum Tiel en Zorggroep Gelders Rivierenland. Zij werken samen met vele ander zorg- en welzijnsorganisaties in Rivierenland. Het Netwerk Dementie Rivierenland is onderdeel van het Programma “Samen… Oud in Rivierenland”.

Werkwijze van het Netwerk
De volledige werkwijze van Netwerk Dementie Rivierenland vindt u hier.
Klik hier voor bijlagen en werkdocumenten bij de werkwijze.

Wegwijzer Dementie Rivierenland
In de zomer 2019 hebben we de Wegwijzer Dementie Rivierenland ontwikkeld. Daartoe hebben ruim vijftig professionals  in zorg en welzijn via een enquête hun input gegeven. In de Wegwijzer Dementie Rivierenland vindt u heel veel tips en handvatten waar u terecht kunt met uw vragen over dementie. U vindt algemene informatie,  wat er in Rivierenland is georganiseerd en waar u binnen de gemeenten in Rivierenland terecht kunt.  Klik hier om de Wegwijzer Dementie Rivierenland te lezen.

Verhalen van mensen met dementie in Rivierenland
U leest hier het verhaal van Joke Lourens uit Geldermalsen. In 2016 werd bij haar dementie geconstateerd. Een prachtig portret van een openhartig echtpaar over deze ziekte en de zorg en ondersteuning die zij krijgen. 

Het verhaal van Joop van den Brink uit Tiel leest u hier. Na zijn herseninfarct in 2016 werd bij hem vasculaire dementie vastgesteld.  Lees hier zijn levensverhaal en hoe hij nog met zijn vrouw Lien samen kan blijven wonen.

Klik hier voor het verhaal van Ria Sterk uit Culemborg. In 2013 werd bij haar op 59-jarige leeftijd Alzheimer vastgesteld. Haar man Herman vertelt over hun leven.

Als u vragen heeft hierover, mailt u dan gerust naar info@dementierivierenland.nl